korespondencja

Wróć do listy

Listy Elizy Krasińskiej do Eufrozyny Nowakowskiej

W zbiorze kijowskim zachowany list Elizy Krasińskiej do Eufrozyny Nowakowskiej z wiadomościami na temat dzieci, życia codzinnego i wspólnych znajomych. 

Właścicielka/właściciel: 
Nadawczyni/nadawca: 
Adresatka/adresat: 
Sygnatura: 
f. 24
Zakres chronologiczny: 
1866
Główne tematy: 
arystokracja, życie codzienne, życie towarzyskie, choroba

Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW