instytucje

Wróć do listy

Związek Koleżeński Byłych Seminarzystek i Nauczycielek

Wariant nazwy: 
Związek Koleżeński Byłych Seminarzystek Lwowskich

Organizacja skupiająca uczennice oraz nauczycielki Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego we Lwowie, powołana podczas zjazdu koleżeńskiego 10 maja 1891 r. w siedzibie szkoły przy ówczesnej ul. Skarbkowskiej 39. Przewodniczącą została Antonina Machczyńska. Związek powołano w celu wspierania moralnego i materialnego członkiń, utworzenia schroniska dla nauczycielek oraz czasowego wspomagania internatu dla kandydatek do seminarium. W jego ramach prowadzono bibliotekę, udostępniającą głównie pedagogiczne książki naukowe. Związek miał swoje delegatki w wielu polskich miastach. Pierwotny skład władz organizacji, poza prewodniczącą, przedstawiał się następująco: Fryderyka z Zielonków Grottowa (zastępczyni przewodniczącej), Wilhelmina z Halamów Bilińska (sekretarka), Adolfina Wolterówna (zastępczyni sekretarki), Eugenia z Więckowskich Supinska (skarbniczka). Pokłosiem jubileuszu w 1891 r. i założenia Związku była publikacja: Pamiątka Zjazdu Koleżeńskiego pierwszych uczennic Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego we Lwowie w dwudziestą rocznicę założenia tego zakładu 1871–1891 (Lwów 1893).