instytucje

Wróć do listy

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Wariant nazwy: 
Ossolineum

Wydawnictwo, biblioteka, instytut naukowy z siedzibą we Wrocławiu. W skład instytucji wchodzą: Biblioteka Ossolineum, Wydawnictwo Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum „Pana Tadeusza". Jako pierwsza działalność rozpoczęła biblioteka, założona w 1817 r. we Lwowie z inicjatywy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, jej głównego fundatora. Następnie, w 1823 r. powstało Muzeum Książąt Lubomirskich. Wydawnictwo powołano w 1827 r. W 1945 r. siedziba zakładu została przeniesiona do Wrocławia. Instytucja zasłużyła się, m.in. wydawaniem serii „Biblioteka Narodowa".


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW