instytucje

Wróć do listy

Wolna Wszechnica Polska

Prywatna uczelnia działająca w latach 1918–1952 w Warszawie, złożona z czterech wydziałów: matematyczno-przyrodniczego, humanistycznego, nauk politycznych i społecznych oraz pedagogicznego. Prowadziła tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej. Wykładali na uczelni m.in. Józefa Joteyko, Zofia Daszyńska-Golińska, Witold Doroszewski, Antoni Górski.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW