instytucje

Wróć do listy

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie

Towarzystwo naukowe powstałe z inicjatywy Alfonsa Parczewskiego. Działało w latach 1906-1940. Głównym założeniem członków Towarzystwa był rozwój regionalnych badań z zakresu sztuki, literatury, historii i entnografii oraz wszystkich przejawów aktywności kulturowej Wileńszczyzny. Do 1919 r. TPN pracowało nad stworzeniem polskiej biblioteki naukowej w Wilnie. Po odzyskaniu niepodległości przyczyniło się do reaktywacji Uniwersytetu Stefana Batorego, z którym przez kolejne lata aktywnie współpracowało. Całkowity rozpad instytucji nastąpił w 1941 r. po wkroczeniu wojsk niemieckich na teren Wilna.