instytucje

Wróć do listy

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Botaniczne powstało w kwietniu 1922 roku. Pierwszym prezesem został Prof. Bolesław Hryniewiecki.
Dziś Stowarzyszenie liczy około 1000 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych i wspierających. Ogólnopolskie zjazdy członków Towarzystwa odbywają się co 3 lata.

Działa w zakresie szeroko rozumianej botaniki, włączając mikologię, lichenologię i fykologię. Celem Towarzystwa jest rozwój nauk przyrodniczych, popularyzacja wiedzy botanicznej oraz powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki.

Towarzystwo Botaniczne posiada własną Bibliotekę i wydaje 5 czasopism naukowych.

(za: http://pbsociety.org.pl/default/)