instytucje

Wróć do listy

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Wariant nazwy: 
PTA

Stowarzyszenie naukowe zrzeszające astronomów zawodowych oraz autorów publikacji naukowych z zakresu astronomii, założone w 1923 r. w Warszawie. Jego celem jest wspieranie rozwoju nauk astronomicznych, dydaktyka w tym zakresie i popularyzacja wiedzy astronomicznej poprzez działalność wydawniczą, organizację konferencji i spotkań naukowych.