instytucje

Wróć do listy

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Muzeum Archeologiczne w Warszawie - narodowa instytucja kultury założona w 1928 r. w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych, od 1958 r. siedzibą muzeum jest Arsenał Królewski w Warszawie. Od 1929 r. muzeum wydaje „Wiadomości Archelogiczne”, od 1951 „Materiały Średniowieczne i Nowożytne”. W okresie międzywojennym placówka pełniła funkcję centrum ochrony zabytków archeologicznych i przyjęła zabytki archeologiczne z kolekcji byłego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, kolekcje po profesorze prof. Adolfie Pawińskim, Wojciechu Gersonie oraz część zbiorów Zygmunta Glogera. Zbiory muzeum w większości składały się z materiałów pozyskanych w czasie badań terenowych. W okresie tym staraniem dyrekcji muzeum otwarto rezerwat archeologiczny w neolitycznej kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Muzeum popularyzuje archeologię i prahistorię zarówno we własnych siedzibach, jak i w innych muzeach, także zagranicznych, prowadzi lekcje muzealne, projekcje filmowe, a także pokazy tzw. archeologii żywej – pokazy dawnych technik i obróbki surowca. Od 1995 r. muzeum wraz z Uniwersytetem Warszawskim organizuje festyny archeologiczne w Biskupinie.