instytucje

Wróć do listy

Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

Wariant nazwy: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

Gimnazjum Państwowe im. Jędrzeja Śniadeckiego, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach - początkowo szkoła założona w 1898 roku jako siedmioklasowa Szkoła Handlowa kształcąca kadry dla rozwijającego się w mieście przemysłu. W następnym roku otworzono także Handlową Szkołę Żeńską - pierwszą taka placówkę na terenie całej Rosji. Po rewolucji z 1905 roku poczyniono starania o przywrócenie polskiego jako języka wykładowego, co stało sie faktem od stycznia 1908 roku. Rozpoczęto też wprowadzanie koedukacji, w roku szkolnym 1911/1912 dziewczęta stanowiły około 1/3 wszystkich uczniów.  Nauka w szkole była płatna, a niewielkie opłaty wnoszone przez uczniów były uzupełniane dotacją Rady Opiekuńczej składającej się z pabianickich przemysłowców. W szkole był wysoki poziom nauczania, przykładano też dużą wagę do wychowania fizycznego.  W roku wybuchu I wojny światowej, w obliczu powołania większości kadry nauczycielskiej do armii rosyjskiej, szkoła była nieczynna, jednak już w roku szkolnym 1915/1916 niemieckie władze okupacyjne zezwoliły na ponowne otwarcie placówki. Po zakończeniu wojny z powodu zrujnowania przemysłu Rada Opiekuńcza podjęła decyzję o przekazaniu szkoły na rzecz państwa. 23 maja 1919 roku powstało Gimnazjum Państwowe im. Jędrzeja Śniadeckiego o profilu matematyczno-przyrodniczym.  W następnym roku szkolnym  zrezygnowano z koedukacyjnego charakteru placówki (dla dziewcząt utworzono gimnazjum im św. Jadwigi),  a powstałe męskie gimnazjum wkrótce stało sie elitarne z powodu wysokiego czesnego. Po licznych przekształceniach, przerwie w działalności  w czasie II wojny światowej i zmianie siedziby, szkoła funkcjonuje w budynku ufundowanym jako jeden z pomników tysiąclecia jako I Liceum Ogólnokształcące, od 1962 roku powrócono też patrona szkoły - Jędrzeja Śniadeckiego. Szkoła reprezentuje niezmiennie wysoki poziom nauczania, a jej uczniowie wielokrotnie osiągali sukcesy na olimpiadach przedmiotowych.