instytucje

Wróć do listy

Ministerstwo Kultury i Sztuki

Organ administracji publicznej II RP, utworzony 5 grudnia 1918 r., zlikwidowany uchwałą sejmu 14 lutego 1922 r. (jego zadania przejęło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego).