instytucje

Wróć do listy

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie

Wariant nazwy: 
Dom Aktora w Skolimowie

Dom ufundowany ze składek członków Związku Artystów Scen Polskich z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb starszego pokolenia aktorów. Wybudowany w 1928 r. z inicjatywy Antoniego Bednarczyka. W jego siedzibie ostatnie lata życia spędzili m.in.: Irena Solska, Lidia Korsakówna, Irena Kwiatkowska.