instytucje

Wróć do listy

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich

Wojenna nekropolia żołnierzy radzieckich poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób odniesionych w czasie II wojny światowej, znajdująca się w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury. Został założony w latach 1949-1950, skrywa prochy żołnierzy radzieckich 1 Frontu Białoruskiego, którzy polegli w walkach o Warszawę w latach 1944-1945. Nekropolię zaprojektowali Bogdan Lachert (ogólne założenie) i Władysław Niemirski (zieleń), ma ona charakter rozległego parki z elementami mauzoleum.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW