instytucje

Wróć do listy

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wariant nazwy: 
Biblioteka Jagiellońska

Utworzona w 1364 r. razem z Akademią Krakowską. Jedna z najstarszych i największych polskich bibliotek. Obecnie w jej zbiorach znajduje się ponad osiem milionów jednostek inwentarzowych, w tym cenne rękopisy, starodruki, muzykalia, zbiory rzadkie,graficzne, kartograficzne i audiowizualne. 


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW