instytucje

Wróć do listy

Archiwum Skarbowe w Warszawie

Założone w 1871 r., jego nazwa początkowo brzmiała: Archiwum Akt Dawnych byłego Zarządu Finansowego Królestwa Polskiego. Zadaniem instytucji było przechowywanie akt po dawnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. Po I wojnie światowej archiwum zostało przejęte przez państwo polskie. W 1944 r. podczas powstania warszawskiego akta przechowywane w archiwum spłonęły.