dzienniki

Wróć do listy

Dzieduszycka, Zofia Elżbieta [dziennik]

Dziennik Zofii Elżbiety Dzieduszyckiej do Biblioteki Jagiellońskiej trafił jako część Archiwum Domowego Rodziny Pawlikowskich. Na dziennik składają się cztery tomy, które obejmują okres od 1880 do 1894 r. Autorka rozpoczęła pisanie jako dwunastoletnia dziewczynka. Prowadzenie dziennika było praktyką dość popularną, autorka zdecydowała się na pisanie za przykładem swoich sióstr, które również prowadziły dzienniki. Notatki skupiają się na sprawach życia codziennego i związanych z wiarą katolicką. Jeden z tomów poświęcony jest podróży do Włoch i pobytowi w Rzymie. W dzienniku można znaleźć odniesienia do świętych i praktyk religijnych, co pozwala wysnuć wniosek, że były to kwestie bardzo ważne dla autorki i jej rodziny. 

Miejsce przechowywania: 
Sygnatura: 
11245 II–11247 II
Chronologia: 
Od 1880 do 1894
Główne tematy: 
życie codzienne, praktyki religijne, modlitwa, święci, podróże, Rzym, pielgrzymowanie, koligacje rodzinne