autorzy

Wróć do listy

Zdziarska, Romana

Autor

Źródła do biogramu: 
R. Zdziarska, Romana Zdziarska do Żanny Kormanowej, 7.09.1973, Akta Żanny Kormanowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1573/508.

Publikacje autora