autorzy

Wróć do listy

Tacikowska, Regina

Autor

Metrykalia
Miejsce urodzenia: 
Dobre
Szkoły: 
szkoła wyższa
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
R. Tacikowska, Życiorys Reginy Tacikowskiej, Liga Kobiet Polskich, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 57/II/177.

Publikacje autora