autorzy

Wróć do listy

Szyc-Lewańska, Kazimiera

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1910
Data śmierci: 
18.12.2003
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Powązkowski)
Rodzice: 
Adam, Anna Zienkowicz
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Włodzimierz Jerzy
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Włodzimierz Alojzy
Eugeniusz Ludwik Lewański
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
K. Szyc-Lewańska, Produkcja piorunianu rtęci oraz granatów ręcznych w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 2293/7; www.myheritage.pl/names/kazimiera_szyc

Publikacje autora