autorzy

Wróć do listy

Szmydt, Zofia Wanda

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
21.04.1893
Miejsce urodzenia: 
Petersburg
Data śmierci: 
03.03.1977
Miejsce śmierci: 
Warszawa
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Powązkowski)
Rodzice: 
Józef, Władysława Holc
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Maria Danuta
Zofia
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Józef Szmydt
Źródła do biogramu: 
Szmydtowa Zofia, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Szmydtowa-Zofia;3983255.html; Z. Libera, Zofia Szmydtowa, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1968, nr 3, s. 133–142; Zofia Szmydtowa (1893–1977; historia literatury polskiej), Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. 302/407/0.