autorzy

Wróć do listy

Symonajć, Lilia

Autor

Źródła do biogramu: 
L. Symonajć, „Saga rodzinna”, kolekcja wspomnień Związku Sybiraków, Ośrodek Karta, sygn. ZS 3; https://www.sybiracyzg.pl/wp-content/uploads/2021/01/KOLEKCJA-WSPOMNIEN-KOMISJI-HISTORYCZNEJ-ZARZADU-GLOWNEGO.pdf.

Publikacje autora