autorzy

Wróć do listy

Stieberowa, Helena

Autor

Metrykalia
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Tadeusz
Źródła do biogramu: 
H. Stieberowa, Praca kobiet w walce o Niepodległość w Przemyślu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Liga Kobiet Polskich, sygn. 180, zespół nr 57/II.

Publikacje autora