autorzy

Wróć do listy

Śniegocka, Cecylia

Autor

Metrykalia
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
C.W. Domański, Cecylia Maria Śniegocka z Więckowskich, w: Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa−Kraków 2017.