autorzy

Wróć do listy

Sikora, Febronia

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1904
Data śmierci: 
1994
Rodzice: 
Michał, Cecylia Derdowska
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Krystyna
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Konrad Sikora
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Osoba: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Źródła do biogramu: 
J. Gancewski, K. Lisowska, Rola kobiety na Warmii i Mazurach (XIX – pierwsza połowa XX w.), Olsztyn 2018; F. Sikora, Wspomnienia z Warmii rok 1930–1939, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, sygn. DH 4595 OMO; Febronia Kornelia Sikora, https://www.myheritage.pl/names/febronia_sikora; Katolicka Szkoła Polska w Wymoju, http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Katolicka_Szko%C5%82a_Polska_w_Wymoju.

Publikacje autora