autorzy

Wróć do listy

Ryfkówna, Alicja

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1926
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Pochodzenie: 
inteligencja
Źródła do biogramu: 
A. Ryfkówna, Chłopiec o smutnych oczach, Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 336.

Publikacje autora