autorzy

Wróć do listy

Płochcińska, Urszula

Autor

Źródła do biogramu: 
U. Płochcińska, Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r., archiwum ZNiO, sygn. 18930/II.

Publikacje autora