autorzy

Wróć do listy

Pawelec, Nina

Autor

Metrykalia
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Rodzaj relacji: 
znajomość prywatna
Źródła do biogramu: 
N. Pawelec, Wspomnienia tęsknotą pisane, w : Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XIX Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2013. Prace konkursowe, archiwum ZNiO we Wrocławiu, sygn. Akc. 15/16; N. Pawelec, Zachować w pamięci, w : Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe, archiwum ZNiO we Wrocławiu, sygn. Akc. 13/16.

Publikacje autora