autorzy

Wróć do listy

Oskierczanka, Anna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
Data przybliżona 1810
Data śmierci: 
1842
Rodzice: 
Paweł, Franciszka Jeleńska
Pochodzenie: 
szlachta
Pierwszy język: 
polski, francuski
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Emilia
Szkoły: 
szkoła przyklasztorna
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Juliusz Edward Ignacy Siwicki
Źródła do biogramu: 
Dziennik Anny Oskierczanki z r. 1837, Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, sygn. f. 1135, ap. 20, b. 707.

Publikacje autora