autorzy

Wróć do listy

Osińska, Teresa

Autor

Źródła do biogramu: 
T. Osińska, Teresa Osińska do Żanny Kormanowej, 2.01.–24.03.1949, Akta Żanny Kormanowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1573/500.

Publikacje autora