autorzy

Wróć do listy

Olędzka, Stanisława

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
04.05.1894
Miejsce urodzenia: 
Siedlce
Data śmierci: 
03.10.1989
Miejsce pochówku: 
Kilece (Cmentarz Stary)
Rodzice: 
Antoni, Maria Markiewicz
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Daszewski
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
http://www.akokregkielce.pl/oledzka-stanislawa-rawiczowna.html; S. Olędzka, Udział w pracy społecznej Stanisławy Olędzkiej, członk. Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet w Kielcach, Liga Kobiet Polskich, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 57/II/177.

Publikacje autora