autorzy

Wróć do listy

Najdus, Walentyna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
12.05.1909
Data śmierci: 
12.04.2004
Miejsce pochówku: 
Warszawa (Cmentarz Żydowski)
Liczba dzieci: 
2
Imię dziecka: 
Aleksander
Eugeniusz
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Grzegorz Smolar
Źródła do biogramu: 
W. Najdus, Walentyna Najdus do Żanny Kormanowej, 1951–1972, Akta Żanny Kormanowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1573/489, 499; https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentyna_Najdus-Smolar

Publikacje autora