autorzy

Wróć do listy

Morska-Kościukowa, Halina

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1920
Miejsce urodzenia: 
Wilno
Rodzice: 
Józef Ruszczyc-Pokorny, Taida Kryczyńska
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
1
Szkoły: 
szkoła wyższa
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
H. Morska-Kościukowa, w: Relacje, wspomnienia, opracowania, wywiady, wypisy z literatury dot. ruchu oporu w Okręgu Lwowskim AK m.in. Sambor) oraz pobytu w obozach i na zesłaniu w ZSRR ze zbioru Janiny Klawińszowej, archiwum ZNiO, sygn. Akc. 182/94/3.