autorzy

Wróć do listy

Morawska, Konstancja

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1842
Data śmierci: 
1917
Miejsce śmierci: 
Kraków
Rodzice: 
Kajetan Morawski
Pochodzenie: 
ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
domowe
Źródła do biogramu: 
Cz. Lechicki, Morawska Konstancja, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Wrocław 1976, s. 699–700; U. Kowalczuk, Przypominanie: Konstancji Morawskiej powroty do przeszłości, „Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2013, nr 6 (48), s. 89–111; bazhum.muzhp.pl/media//files/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2013-t6_(48)/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2013-t6_(48)-s89-111/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2013-t6_(48)-s89-111.pdf

Publikacje autora