autorzy

Wróć do listy

Mogielnicka, Stanisława

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1935
Miejsce urodzenia: 
Zagaje (pow. Horochowski, woj. wołyńskie)
Rodzice: 
Stefania z d. Szymańska
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
S. Mogielnicka, „Jak bude krowi po kolina”, w: Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945”, Warszawa 2000, s. 1124-1125, http://wolyn1943.wspolnotapolska.org.pl/relacje-swiadkow/jak-bude-krowi-po-kolina-stanislawa-mogielnicka/; S. Mogielnicka, „Relacja Stanisławy Mogielnickiej”, Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta, sygn. AWII/2099.

Publikacje autora