autorzy

Wróć do listy

Mastalerz, W.

Autor

Źródła do biogramu: 
W. Mastalerz, W. Mastalerz do Żanny Kormanowej, 1968–1988, Akta Żanny Kormanowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 2573/497, 498, 507.

Publikacje autora