autorzy

Wróć do listy

Lipińska, Fania

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1921
Miejsce urodzenia: 
Białystok
Źródła do biogramu: 
F. Lipińska, Relacja Fani Lipińskiej, ŻIH, sygn. 301/2124; E. Rogalewska, Sprawa Fritza Friedla, https://www.polska1918-89.pl/pdf/sprawa-fritza-friedla,5718.pdf.

Publikacje autora