autorzy

Wróć do listy

Kwasowicer–Glikfeld, Mira

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1922
Miejsce urodzenia: 
Białystok
Rodzice: 
Motel i Elka
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
NN

Publikacje autora