autorzy

Wróć do listy

Kubicka-Sroka, Wanda

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
15.11.1920
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Rodzice: 
Jan, Zofia Matlakowska
Źródła do biogramu: 
W. Kubicka-Sroka, Wanda Kubicka-Sroka do Haliny Martin, 24.01.2001, Archiwum Haliny Martin, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 2439/45; https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wanda-kubicka,25185.html

Publikacje autora