autorzy

Wróć do listy

Kaminer, Simone

Autor

Źródła do biogramu: 
S. Kaminer, Simone Kaminer do Heleny Marek, 1964–1971, Akta Heleny i Lucjana Marków, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1518/57.

Publikacje autora