autorzy

Wróć do listy

Kalinowska-Sawaszkiewicz, Róża

Autor

Metrykalia
Data śmierci: 
12.01.1991
Miejsce śmierci: 
Łódź
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła wyższa
Źródła do biogramu: 
R. Kalinowska-Sawaszkiewicz, Wybrane z diariusza, https://lekarzepowstania.pl/tajne-studia-medyczne/wspomnienia-i-relacje/wybrane-z-diariusza-roza-kalinowska-sawaszkiewicz/.