autorzy

Wróć do listy

Jelicz, Wanda

Autor

Źródła do biogramu: 
W. Jelicz, Wanda Jelicz do Heleny Marek, 1969, Akta Heleny i Lucjana Marków, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1518/56.

Publikacje autora