autorzy

Wróć do listy

Januszczak, Joanna

Autor

Źródła do biogramu: 
A. Szyjko-Mścichowska, Dzieje rodziny Szyjków, Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn., AWII/2794.

Publikacje