autorzy

Wróć do listy

Holuby, Mária

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
24.06.1851
Miejsce urodzenia: 
Bukovec
Data śmierci: 
21.12.1919
Miejsce śmierci: 
Skalica
Miejsce pochówku: 
Skalica (Evanjelický cintorín)
Rodzice: 
Ján Boor, Šuleková
Pochodzenie: 
inteligencja
Pierwszy język: 
słowacki
Szkoły: 
gimnazjum
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Gustáv Holuby
Inne relacje: 
Rodzaj relacji: 
znajomość zawodowa
Źródła do biogramu: 
K. Rosenbaum a kol., Mária Holuby, w: Encyklopédia slovenských spisovateľov, Bratislava 1984; P. Bunčák: Mária Angelína, w: Hriešna mladosť. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1973, s. 7 – 38; M. Lustigová-Bunčáková: Neznáma literátka Mária Holuby, https://www.zahorskemuzeum.sk/milica-lustigova-buncakova-neznama-literatka-maria-holuby/.

Publikacje autora