autorzy

Wróć do listy

Hajduk, Agnieszka

Autor

Źródła do biogramu: 
A. Hajduk, Wspomnienia z Sierpnia ‘80. Materiały nadesłane na konkurs zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w 1981 r., archiwum ZNiO, sygn. 18938/II vol. 1.

Publikacje autora