autorzy

Wróć do listy

Gutman, Rosalie

Autor

Metrykalia
Rodzice: 
Irena
Źródła do biogramu: 
R. Gutman, Rosalie Gutman do Żanny Kormanowej, 16.10.–16.12.1971, Akta Żanny Kormanowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1573/489.

Publikacje autora