autorzy

Wróć do listy

Grocher, Irena

Autor

Metrykalia
Miejsce urodzenia: 
Warszawa
Pochodzenie: 
Mieszczaństwo
Pierwszy język: 
Polski
Szkoły: 
szkoła wyższa