autorzy

Wróć do listy

Gadomska, Anna

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
1873
Pierwszy język: 
polski
Szkoły: 
szkoła przyklasztorna
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Stanisław Gadomski (mąż)
Źródła do biogramu: 
A. Gadomska, Żywy obraz życia Stanisławowej Gadomskiej dopełniony pamiętnikiem z pożycia małżeńskiego, Biblioteka Narodowa, sygn. 8837 II; mf 62274.

Publikacje autora