autorzy

Wróć do listy

Fijałkowski, Mieczysław

Autor

Metrykalia
Data urodzenia: 
11.04.1888
Miejsce urodzenia: 
Kossowice
Data śmierci: 
Data przybliżona 1972
Miejsce śmierci: 
Gliwice
Miejsce pochówku: 
Gliwice
Rodzice: 
Antoni, Helena Śliwińska
Pochodzenie: 
zamożne ziemiaństwo
Pierwszy język: 
polski
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Magdalena
Szkoły: 
szkoła wyższa
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Celina Dangel-Fijałkowska
Źródła do biogramu: 
J. Mazurek, Twórczość komediowa Mieczysława Fijałkowskiego, w: „Zeszyty Wiejskie" 2016, z. XXII, s. 727-739, file:///C:/Users/HP/Downloads/zw_22_Jerzy%20Mazurek_727_739.pdf.