autorzy

Wróć do listy

Działakówna, Stefania

Autor

Metrykalia
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
S. Działakówna, Udział w pracy narodowej i społecznej St. Działakówny, Liga Kobiet Polskich, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 57/II/177.

Publikacje autora