autorzy

Wróć do listy

Dickoff, Regina

Autor

Źródła do biogramu: 
R. Dickoff, Regina Dickoff do Żanny Kormanowej, 25.11.1952, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1573/486.

Publikacje autora