autorzy

Wróć do listy

Daszewska, Emilia

Autor

Metrykalia
Liczba dzieci: 
5
Imię dziecka: 
Emilia, Stanisław, Ludwik, Andrzej
Związki małżeńskie/partnerskie: 
Jan Daszewski
Przynależność do partii i organizacji: 
Źródła do biogramu: 
E. Daszewska, Udział w pracy narodowej i społecznej Emilii z Hoffmeisterów Daszewskiej, b. członkini Ligi Kobiet w Kielcach, Liga Kobiet Polskich, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 57/II/177.

Publikacje autora